Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ công ty

CÔNG TY TNHH HUNUFA VIỆT NAM

Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng

( GD 3+4 ), Xã Đức Hòa Hạ,H.Đức Hòa,T.Long An

Thông tin cá nhân

Cty TNHH HUNUFA VIỆT NAM

Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng

( GD 3+4 ), Xã Đức Hòa Hạ,H.Đức Hòa,T.Long An

 

Cty TNHH HUNUFA VIỆT NAM

Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng

( GD 3+4 ), Xã Đức Hòa Hạ,H.Đức Hòa,T.Long An

 

Cty TNHH HUFUNA VIỆT NAM

Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng

( GD 3+4 ), Xã Đức Hòa Hạ,H.Đức Hòa,T.Long An

 

Cty TNHH HUNUFA VIỆT NAM

Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng

( GD 3+4 ), Xã Đức Hòa Hạ,H.Đức Hòa,T.Long An